Uppfödare är inte att leta sjuka djur, utan att använda friska!
 
EP & EC Arbaybi Bashful Beau och EP & GIC Biseros Zibeline
Åter till Om Helig Birma
     
  Vad är det som gör att du vill att din katthona ska ha ungar? Det är nog den första frågan du ska ställa sig. Att honorna mår bättre av att f?kattungar innan de kastreras finns det ingen sanning i. Det är inte alltid lätt att vara uppfödare, det för med sig både glädje och sorg även om det glädjande nog går bra för det mesta. 
Innan man startar med uppfödning bör man lära sig s?mycket som möjligt om sin ras. Att ha satt sig in i genetikens grunder är ocks?en bra förutsättning för att lyckas. Kattuppfödning är inte bara "vilken färg" man kan f? Man blir aldrig fullärd men det är mycket bra att ha tagit till sig s?mycket som möjligt innan. Starta försiktigt.
 
   
   
  Avelshona
Har du köpt en avelshona? Har mamman haft lätta förlossningar? Är det en hona som uppfödaren tycker är lämplig för avel?  Om det inte är s? respektera uppfödarens åsikt och fundera i stället om du inte ska skaffa ett sällskap till din nuvarande katt som är lämpligare att avla p? Tänk ocks?p?att undvika att skaffa flera avelsdjur från samma linje p?en gång eftersom det kan uppkomma defekter som varken du eller din uppfödare känner till. Många defekter ärvs recessivt, det vill säga, från samma gen. S?om både din mamma- och den valda pappakatten har defekten s?slår den igenom.
Stamtavla
Lär dig att läsa och först?stamtavlan. Det gör det lättare när du börjar att hitta lämpliga hanar till din hona. 
Tid
Jag brukar säga att "de tv?första veckorna när kattungarna är födda ska du göra allt du har tänkt p?att göra inom de närmaste tv?månaderna" för sedan hinner du inte! Med andra ord, tänk p? att du behöver lägga ned mycket tid p? kattmammans skötsel och ungarnas uppväxt för att f?harmoniska och trevliga kattungar. Kan du lägga ned den tid det tar och eventuell tid eller kostnader för transport till att hitta en lämplig hane? Har du tid att följa upp kattungarnas liv i de nya hemmen?
Tester
Flera hankattägare kräver olika typer av tester p?den hona de ska ta emot. Lika viktigt är att du som honkattägare kontrollerar hur ofta hanen gör liknande tester och hur många honor som har varit p?besök efter sista kontrollen.
De vanligaste testerna är FeLV = Leukos, FIP = Smittsam bukhinneinflammation, FIV = En typ av AIDS-sjukdom samt chlamydia. Den sistnämnda är en virussjukdom som sitter i ögonen. Man testar via blodprov samt ögonsekret.
Försäkring
Som uppfödare s?är du ansvarig mot dina köpare när det gäller dolda fel p?kattungarna som föds. Det här bestäms av de tv?lagarna som heter Köplagen samt Konsumentköplagen. Detta kan du försäkra ditt katteri för, du kan även ta en avelsförsäkring p?din honkatt. Men oavsett om du försäkrar eller ej s?är du ansvarig.
Färg
Har du inriktat dig p?någon speciell färg? Tänk p?att det för vissa färgutfall krävs att båda föräldrarna har färgen i sina stamtavlor.
Kattklubb
Är du med i en kattklubb? Som honkattägare måste man vara det. Det är genom denna man registrerar och erhåller stamtavlor p?kattungarna.
Försäljning
Har du alla regler klara för dig samt vilka krav som ställs p?dig som uppfödare? Finns det avsättning för kattungarna?
Deklaration
Du är enligt lag skyldig att deklarera din hobbyuppfödning. Detta görs i samband med den vanliga deklarationen och p?en speciell blanklett. Man kan begära uppskov.
Myndighetstillstånd
I dag krävs en tillstånd från kommunen om man föder upp kattungar om man har tre avelshonor eller sammanlagt 10 katter vilket även inkluderar foderkatter som är placerade i andra hem.

Sist men inte minst, har du stöd av uppfödaren eller andra kattvänner?
   
ALLMÄNT
  I naturen fortplantar sig djuren utan inblandning av andra och det skapar alltid en naturlig del av överlevnad. Svaga djur klarar sig inte osv. Tyvärr fungerar inte detta riktigt likadant med vår ofta planerade avel. Det är vårt ansvar för rasen att inte medvetet använda svaga eller p?annat sätt dåliga föräldradjur eller sälja kattungar till fortsatt avel som p?något sätt inte är friska, sunda och fria från defekter av vilken form det än månne vara. Detta kan ofta ocks?gälla om syskonen har eventuella ärftliga defekter. Birmarasen är en av våra till antalet största raser s?det finns gott om katter s?att vi inte använder de som har eventuella fel.
Könsmognad
Könsmognaden varierar allt i från 7 månader upp till 2  år. Ibland beror det ocks?p?tiden p?året. Ofta "vilar" katterna under den mörka tiden av året för att "vakna" till när det börjar att ljusna. Ofta behöver de ocks?komma upp i en vuxenvikt för att starta sin löpning. Normalt räknar man att 80% av vuxenvikten ska vara uppnådd. Honorna löper normalt flera gånger under sin löpperiod men detta är väldigt individuellt från hona till hona och det är svårt att säga något generellt. Personligen råder jag ingen att para sin hona förrän katten är minst 1 ?år. Bästa tiden för avel p?en hona är mellan 2 - 5 år. Men många honor om de får kattungar regelbundet, är friska och i god kondition kan bli mammor upp till 8 - 10 år. Ibland ser man att dessa kullar kanske blir mindre. Det är lämpligt att vaccinera honan före parning s?hon får höga halter antikroppar att ge till sina kattungar.
Hur startas löpningen?
Dels genom att honan är utvecklad och i fas men det finns naturligtvis flera orsaker. I första hand bildas östrogen i folliklarna som finns i äggstockarna. De växer och blir större och mognar under höglöpningen. Sedan tillbakabildas de om inte ägglossning sker. En period löper över cirka 2 veckor men även här hittar vi naturligtvis variationer. Den startar med förlöpning som håller p?cirka 1 dygn. Därefter kommer höglöpningen och d?är ocks?östrogenet p?topp. Slutligen kommer mellanlöpningsperioden som kan vara upp till 2 veckor och det är den perioden som är mellan tv?löpningar. Denna period kan ibland bli längre beroendes p?sjukdom, stress eller ägglossning.
En del honor löper våldsamt hårt och kan vara både skrikiga och orena, dvs. kissar utanför lådan mm. Under löpningsperioden utsöndras hormonella ämnen vilka kan f?andra honor att starta löpning. Hanarna regerar lite oroligt och letar efter doftkällan.
En varning är att vara uppmärksam p?en hona som löper oavbrutet eftersom äggstockscystor brukar vara en bidragande orsak till denna intensiva löpning. Sök d?veterinär. Enstaka honor kan löpa under dräktigheten. 
Ägglossning
Ofta krävs det runt 4 parningar för att ägglossning ska ske. Denna sker ungefär ett dygn efter parningen. Om ägglossning skett och katten inte blivit dräktig förlängs som regel intervallet mellan löpningarna.
Fosterutveckling
De olika stadierna beskrivs dag för dag i nedanstående tabell. Under tiden de olika organen skapas i fostret är de känsliga för påverkan och störningar kan leda till missbildningar.
 
   
Hur hittar man rätt hane
  Är man ny och ovan s?är det lättaste att i första hand prata med sin uppfödare. Uppfödaren har förhoppningsvis god kännedom om din katts bakgrund och har sett flera kattungar efter samma eller liknande linjer. Några andra idéer är Birma Aktuellt samt Birmasällskapets hemsidor.
När man ska para sin hona s?är det vanligaste att man skickar sin honkatt till hankattägaren. Hanens utrymme ska var väl tilltaget samt ha dagsljus. Både Jordbruksverket samt SVERAK har krav p?hur hanens utrymme ska vara beskaffat.
Honan skickas till hanen p?andra dagens löp. När man har tagit ett par kullar och vet mera hur honan fungerar s?kanske första eller tredje dagen är ett bättre alternativ.
   
Parningspriser och villkor
  Priserna skiftar mycket och man måste i varje enskilt fall ta reda p?vad som gäller samt vilka villkor som hankattägaren har. Du ska alltid erhålla ett parningskontrakt med den överenskommelse ni gjort.
De olika prisvariationerna som förekommer är:
- enbart ett fast pris oavsett hur många kattungar som föds
- fast grundavgift som innefattar städning mm samt ett pris per född eller överlevande
  kattunge
Tar man enbart ett fastställt pris s?kan den variera mellan 2 - 4 000 kronor. När man har tv?betalningsvarianter kan den fasta grundavgiften sträcka sig mellan 500 - 1200 kronor samt det enskilda kattungepriset runt 500 - 1500 kronor per styck.
   
   
Innan parning sker
    
-   Både honan och hanen ska vara stambokförda, dvs. ha en stamtavla med sina anfäder
-   Både honan och hanen ska vara ID-märkta
-   Båda ska ha intyg p?att de inte har navelbråck
-   Hankatten ska ha intyg p?att han har båda sina testiklar i korrekt läge
-   Hör efter vilka krav hankattägaren har p?din hona. En del vill att honkatten är testad för diverse olika saker. det kan ta en del tid innan du får svar p?en del av dessa tester.

-  

Är föräldradjuren testade för blodgruppering? Detta är en bra och en förebyggande åtgärd d?flera av våra birmakatter har visat sig vara B-blodskatter. Läs mer om detta p?Birmasällskapets hemsida.
   
   
Dag Vad är det som händer?
   
1 Första parningsdagen. Vid parningen stimuleras hypofysen som d?utsöndrar luteiniseringshormoner (LH). Detta får foliklarna att brista s?att äggen kan komma ut i äggledaren. Endast en parning kommer troligtvis inte att vara nog men man ska akta sig för att hålla katterna tillsammans för länge eftersom det  d?kan vara svårt att fastställa när kattungarna ska komma. Spermierna vandrar upp genom livmoderhalsen.
2 Ägglossningen startas av parningstillfället och den sker vanligtvis cirka 24-36 timmar efter parningen.
2 - 3 Spermierna når ägget i äggledaren.
3 - 4 Befruktning sker i äggledarna som går från äggstockarna till livmodern.
5 - 6 Befruktade ägg vandrar ner genom äggledaren och in i livmoderhornen. Genom den fortsatta vandringen s?frigörs ocks?plats för fostren i livmoderhornen. Under vandringen s?växer äggen till embryoner.
11 -14 Embryonerna fäster vid livmodersväggen.
12 - 26 Embryornerna bildar sedan ett foster. Runt embryot bildas moderkakan.  Både antalet ägg som avlossas och utrymmet i livmodern påverkar kullstorleken. Under de närmaste tv?veckorna kommer viktiga organ att utvecklas såsom hjärna, ryggmärg. Följda av ryggkotor, huvud, hjärta och sinnesorgan. Centrala nervsystemet utvecklas under hela dräktigheten.
15 - 22 Spenarna börjar att bli rosa och större. Pälsen p?magen runt spenarna börjar att tunna ut en aning.
21 - 28 Nu kan morgonillamående förekomma beroende p?att livmodern utvidgas. Honan kan bli lite apatisk. Hon kan matvägra något samt kräkas. Att sprida ut måltiderna flera gånger per dag kan hjälpa. Nu börjar gommen och reproduktionsorganen att utvecklas. Fosterblåsorna kan man nu se med ultraljud. Kattmamman börjar ocks?bli brindled i sin mask, dvs vita hårstrån i ansiktet. Detta försvinner i allmänhet när kullen flyttat.
26 - 30 En van uppfödare eller veterinär kan i detta skede säga om honan är dräktig. Fostren är ungefär s?stora som en valnöt och är lätta att räkna.
29 Du kan nu starta med att öka honans foder. Ge gärna tillväxtfoder för dräktiga honor som innehåller mer näringsrisk kost. Ge inte tillägg av vitaminer och mineraler. Överdosera inte måltiderna d?onödig fettma kan skapa problem vid förlossningen.
Fostren är nu cirka 25-30 millimeter och fullt utvecklade miniatyrkatter.
35 Magsäcken börjar nu att bli synligt större.
38 Fortplantningsorganen är färdigutvecklade.
40 Man kan nu se fostren p?röntgen.
45 Det är nu lätt att känna kattungarna. Att räkna dem kan vara svårare.
48 - 56 Honan tillbringar mycket tid med att tvätta sig själv. Brösten blir allt större. Hon kan ocks?bli lite rastlös och börjar att söka efter ett boställe där hon kan ha sina kattungar.
Fostren börjar nu f?sparsamt med päls. 
50 I detta skede kan hon tappa lite aptit. Hennes mage är kanske delvis fylld av kattungar.
Du kan lätt känna fostrens rörelser.
50 - 57 Om katten har svårt att tvätta sig själv kan du hjälpa henne lite. Du kan ocks?passa p?att trimma bort lite päls runt hennes spenar. Tvätta spenarna med lite varmt vatten om de är täckta med hudavlagringar. D? har kattungarna lite lättare att komma till när de föds.
56 Fostren har nu ordentlig päls. Andra raser än himalaytecknade katter har nu ocks?fått färg p?sin päls.
60 - 63 Det kan nu eventuellt komma lite mjölk.
61 Du kan nu starta att ta temperaturen p?katten. Ta den vid ungefär samma tidpunkt de återstående dagarna.
64 24 - 12 timmar före nedkomsten går temperaturen ner till ca 37,5 grader.
Lättare flytningar kan förekomma.
65 Förväntad nedkomst. Denna kan ske mellan 59 - 70:e dagen. Delar av storhjärnan och synen är inte färdigutvecklade förrän kattungen är född. Kattungar som föds före dag 58 kommer troligtvis inte att överleva. Har ingenting hänt p?dag 69-70 ska veterinär kontaktas.
   
   
  Källorna är 2 av mina favoriter: Kattens sjukdomar/Anne-Marie Nilsson och Veterinary notes for cat owners/Trevor & Jean Turner. Se dem här p? min boksida
   
 

Åter till Om Helig Birma

   
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet