Åter Om Birma
Åter Startsidan
 

Katarina läser av en ID märkning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina läser av en ID-märkt katt

 

”Min Katt är ID-Märkt är Din??var ett valspråk som min kattklubb Alfakatten hade tidigt. De var ocks? först med att motionera till SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, att alla katter skulle vara ID-märkta vilket idag är ett faktum.

Att märka sin katt och registrera den den i ett ID-register borde vara ett måste för både uppfödare och ägare. Det är lätt att glömma men änd?s?viktigt att göra. Har du en raskatt s?är det ett måste för uppfödaren att ID-märka katten d?detta ska ing?i köpeavtalet. Men uppfödaren har inte skyldighet att registrera katten i något av de tv?frivilliga registren som finns. Det är där du som ägare kommer in. Kanske har du fått med ett papper med din katt när du köpte den? Men det har inte blivit av att registrera den. Gör det idag!

Något förvirrat s?har vi tv? ID-register när det gäller våra katter, ett har SKK, Svenska Kennelklubben som kallas Djur-ID och innehåller 715 275 stycken katter. Det startades p?1990-talet. Detta register har haft över 3 miljoner besökare och är välkänt av myndigheterna. Registret rensas med jämna mellanrum. Det andra har SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riskförbund som kort och gott kallas ID-Register och innehåller 128 599 märkta katter. SVERAK har etablerat samarbete med flera olika djurkliniker. Innan SVERAK skapade sitt egna register skänkte Kennelklubben 10 kronor för varje nyregistrerad katt till forskning. Det var en ganska omfattande summa men den utgick när SVERAK skapade sitt egna register.

SKKs ID-registerlogga SVERAKs ID-registerlogga

I båda registren kan man lämna sina hemuppgifter och telefonnummer om olyckan skulle vara framme och din katt försvinner. Man fyller d?i en speciell blankett där man tillåter publicering. P?samma sätt förfar man inom SVERAK.  

Att Svenska Kennelklubben som är hundägarnas riksförbund har hand om kattägarregistret har sin förklaring. Tidigare hade varje länsstyrelse ett register över kattägare. I mitten av 1990-talet avskaffades karantänsbestämmelserna för hundar och katter som kommit till Sverige från något annat europeiskt land och ersattes med nya bestämmelser. Myndigheterna ville dock inte genomföra ändringarna om man inte kunde tillgodose behovet av ett enhetligt kattägarregister. D?SKK redan hade en fungerande organisation för ägarregistrering placerades kattägarregistret hos SKK.

Kolla gärna båda registren och se om din katt finns där. SKKs register upplever vi något mera känt hos myndigheter och privata personer men det har ocks?lite fler år p? nacken. Glöm inte att avanmäla en katt som avlider s?att de båda registren är s?aktuella som det går.

Varför behövs mitt personnummer?
Personnummer registreras för att man ska kunna föra ett s?aktuellt register som möjligt. Med hjälp av personnumret kan man undvika personförväxlingar och f?tillgång till automatisk adressuppdatering via folkbokföringen. Personnummer lämnas aldrig vidare eller publiceras.

Koden p?ID-numret startar med landskod
Ett chip sitter precis under huden mellan skulderbladen p?katten och är 15 siffror långt. De tre första siffrorna är landskoden och de följande 2 är tillverkaren. De nio följande siffrorna är unika för djuret. (se senare förklaring om detta). Ibland kan chippet sitta p? andra ställen än mellan skulderbladen. Lyckas man inte läsa av chipnumret vid nacken bör man därför föra avläsaren över hela katten. Ett chip kan ocks?vandra något och p?äldre katter kan man till och med hitta det ”mellan?frambenen p?katten. Det som kanske kan tyckas är konstigt är att man från Jordbruksverket som tillhandahåller koder återanvänder dessa efter ett antal år. I dessa fall visas båda katterna i SKKs register och s?även i SVERAKs register.

Att läsa av ett chip kan både polis, tull, djurhem och veterinärer hjälpa till med. Alla SVERAK-anslutna kattklubbar har ocks?chipläsare som de erhållit från SVERAK.

Kostnader?
I SKK betalar du en engångsavgift och d? är katten registrerad i DjurID.se under hela sitt liv. Idag, 2013 kostar det 130 kronor. SVERAKS register är gratis (2013).

Katten som jag hittat finns registrerad p?en ort långt bort.
Det kan bero p?flera orsaker. Ägaren kan ha flyttat och inte meddelat detta, katten kan ha varit p?semester med husse eller matte p?annan ort eller s?kan katten p?egen hand ha tagit sig långt från hemtrakterna. Det förekommer relativt ofta att katter smyger in i lastbilar eller containrar eller till och med sätter sig i motorrummet p?personbilar och p?det viset av misstag hamnar långt hemifrån. Det kan ocks?vara s?att du inte läst av rätt id-nummer p? den upphittade katten. För att f?reda p?hur det ligger till, kontakta den person som står i registret och hör om de saknar sin katt.

Tillgång till registret?
SKKs register har öppen tillgång och jour hela dygnet bortsett från lunchtid en timme. SVERAKS register har d?och d?varit stängt. Men det finns p?nätet och under ordinarie kontorstid s?är SVERAK-kontoret bemannat. Under icke telefontid kan man mejla och får som regel ett snabbt svar.

Vår rekommendation är att du naturligtvis ska ha katten med i båda registren. För oss som är aktiva inom kattvärlden s?vet vi vad SVERAK är. Men det är inte lika etablerat utanför våra gränser. SKKs Djur-ID är väl etablerat både inom myndigheter och hos andra som är knutna till sällskapsdjur. Man har ocks?stora reklamkampanjer där man profilerar Djur-ID registret i tidningar och p?annat sätt.

Ett smidigare sätt är att låta chipmärka katten. Det innebär att man med en spruta injicerar ett chip i kattens nacke.
Man kan fortfrande välja om man vill använda tatuering men man ska d?vara medveten om att dels är kattens öron ibland lite för sm?för det långa kodnumret som ska tryckas in samt man måste ocks?söva katten för denna åtgärd. Tatuering kommer att försvinna.


2004 Gick jag kurs för att bli behörig att ID-märka katter.


 

ID-koden i chipet är uppbyggd med 15 siffror enligt följande:

  • 3 st . för landskod
  • 2 för tillverkaren
  • 1 siffra för extra information
  • 9 siffror för det unika djuret

 

  Denna katt ID-märks med ett datachip. Här behövs endast en spruta som lätt injiceras i nacken.   
   

Denna katt öronmärks med en tång. Detta kan endast göras genom att man söver katten. Tången förses med siffernabbar som med en färgad massa trycks in i kattens öra. En nackdel med denna metod är att dels måste katten sövas och många gånger är ocks?kattens öra för litet för att hela sifferkombinationen ska kunna ses tydligt nog. 

 
       
       
    Åter Om Birma
Åter Startsidan
 
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet