Vad betyder färgbeteckningarna
Åter till Om Helig Birma
English Version


Här följer sex parningsscheman som bygger p?färgerna svart, bl? röd, creme, choklad och lila.
P?maskade katter säger man inte svart utan brun, ibland förekommer ocks?ordet seal.
I första kolumnen har du pappan och hans färg och i den andra ser du honkatternas färger.
I de tv?högra kolumnerna ser du vilka färgutfall denna kombination ger för han- och honkatterna
som är resultat av parningen.

Du kan ocks?använda följande tabeller när du parar med tabbymaskade katter eller när du använder
silverkatter. OBSERVERA att åtminstone en av katterna du parar måste vara tabby respektive silver
för att detta ska nedärvas.
OBSERVERA ocks?att för att f?choklad och lila s?krävs att båda föräldrarna bär dessa färger.

 

Brunmaskad Hane, seal male, n
Blåmaskad Hane, blue male, a
Föräldrar Avkommor Föräldrar Avkommor
Parents Offsprings Parents Offsprings
               
n n n, a, b*, c*   n, a, b*, c*   a n n, a, b*, c*   n, a, b*, c*  
  a n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     a a, c* a, c*
  b n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     b n, a, b*, c*   n, a, b*, c*  
  c n, a, b*, c*   n, a, b*, c*     c a, c* a, c*
  d d, e f, g, h*, j*   d d, e f, g, h*, j*
  e d, e f, g, h*, j*   e e g, j*
  f n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   f n, a, d, e, b*, c*   n, a, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c* f, g, b*, c*, h*, j*   g a, e, c* a, g, c*, j*
  h n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   h n, a, d, e, b*, c*   n, a, f, g, b*, c*, h*, j*  
  j n, a, d, e, b*, c* n, a, f, g, b*, c*, h*, j*   j a, e, c* a; g, c*, j*
* Föräldrarna måste bära choklad eller lila för att f?detta utfall.
* The parents must be carrier of chocolate or lilac to get this result
One parent must have tabby or silver to produce that in a litter


Rödmaskad Hane, red male, d
Crememaskad Hane, creme male, e
Föräldrar Avkommor Föräldrar Avkommor
Parents Offsprings Parents Offsprings
               
d n n, a, b*, c*   f, g, h*, j* e n n, a, b*, c*   f, g, h*, j*
  a n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   a a, c* g, j*
  b n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   b n, a, b*, c*   f, g, h*, j*
  c n, a, b*, c*   f, g, h*, j*   c a, c* g, j*
  d d, e d, e   d d, e d, e
  e d, e d, e   e e e
  f n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*   f n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*   g a, e, c* e, g, j*
  h n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, h*, j*   h n, a, d, e, b*, c*   d, e, f, g, h*, j*
  j n, a, d, e, b* d, e, f, g, h*, j*   j a, e, c* e, g, j*
* Föräldrarna måste bära choklad eller lila för att f?detta utfall.
* The parents must be carrier of chocolate or lilac to get this result
One parent must have tabby or silver to produce that in a litter


Chokladmaskad Hane, chocolate male, b
Lilamaskad Hane, lilac male, c
Föräldrar Avkommor Föräldrar Avkommor
Parents Offsprings Parents Offsprings
               
b n n, a, b*, c* n, a, b*, c* c n n, a, b*, c* n, a, b*, c*
  a n, a, b*, c* n, a, b*, c*   a a, c* a, c*
  b b, c b, c   b b, c b, c
  c b, c b, c   c c c
  d d, e f, g, h*, j*   d d, e f, g, h*, j*
  e d, e f, g, h*, j*   e e g, j*
  f n, a, d, e, b*, c* n, a, b*, c*, f, g, h*, j*     f n, a, d, e, b, c n, a, b*, c*, f, g, h*, j*
  g n, a, d, e, b*, c* n, a, b*, c*, f, g, h*, j*   g a, e, c a, c*, g, j*
  h b*, c*, d, e  b, c, h, j   h c, e, d, b, b, c, h, j 
  j b*, c*, d, e  b, c, h, j   j c, e c, j
* Föräldrarna måste bära choklad eller lila för att f?detta utfall.
* The parents must be carrier of chocolate or lilac to get this result
One parent must have tabby or silver to produce that in a litter
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet