DNA Katt 

DNA Bild
 

Åter till Startsida
  Vad är DNA?    

 Katten består av celler som gemensamt är stommen till kattens alla organ. Alla arvsanlag finns samlade i dessa celler i form av DNA som står för deoxiribonukleinsyra.

Tittar man p?hur DNA är sammansatt s?består den av:

?span style="font: 7.0pt "Times New Roman"" class="style2">         Sockergrupper

?span style="font: 7.0pt "Times New Roman"" class="style2">         Fosfatgrupper

?span style="font: 7.0pt "Times New Roman"" class="style2">         Kvävebaser

 Arvsanlaget som kallas genomet, innehåller precis som en karta all information som bestämmer hur katten ser ut, vilka egenskaper den har och vilka sjukdomar individen har.

 Katten har 38 kromosomer, dvs. 19 par. De är parvis lika, en är ett arv från modern och ett är ett arv från fadern. Kattens egenskaper styrs allts?av minst tv? gener, en från mamma katt och en från pappa katt.

Hur alla egenskaper och sjukdomar nedärvs är fortfarande ett stort mörker. Vissa har man kommit fram till och vissa inte. Genom DNA-tekniken s?räknar man att komma längre i denna forskning.

Vanligtvis idag (2008) där det nu finns möjlighet att testa DNA p? katter är arvsgången enkel autosomal recessiv. Det innebär att sjukdomen ifråga styrs av en enskild gen och att katten måste f?genen både från mamma och från pappa för att själv riskera att f?sjukdomen. Det recessiva anlaget kan vara dolt i flera generationer innan det visar sig. Först när en parning görs visar sig egenskapen eller sjukdomen. Alla avkommor till en sådan katt blir anlagsbärare men har inte den andra katten anlaget när denna katt paras kommer dessa avkommor inte att f?genen. D?de är anlagsbärare nedärver de dock anlaget till i genomsnitt hälften av sina avkommor och p?s?sätt sprids anlaget i rasen utan det märks.

 
Hur testar man? Och för vad?


 

 

Markörtest ?är en test för ett sjukdomsanlag där man inte har klarlagt den exakta mutationen utan man använder en DNA-Markör och en sjukdomsgen. Tillförlitligheten är ungefär 85 %, dvs. ca 5-15 % av testerna kan ge ett felaktigt svar.

 Det finns idag tv?sätt att utföra testen, dels via blodprov och dels via s?kallat svabbtest. Vid svabbprovet använder man en speciell ”sticka?som ser ut som en lång tops. Denna gnuggar man p?insidan av bakersta tänderna p?sin katt. Enkelt!

Vilka saker kan man d?testa för?

  •          PDK, Polycystic kidney disease, en njursjukdom

  •          Agouti, dvs. förekomst av tabbymönster (speciellt bra p?rött och creme) Man får ocks?svar p?om katten har genen för tabby vilket kan vara bra i avelsarbetet

  •          Bärare av färgerna kanel och choklad

  •          Bärare av maskfärg (siames och burma)

  •          Dilutionsfärger (bl? lila, creme, fawn)

  •          DNA-profile för identifikation

  •          Verifiera kattens föräldrar

  •          DNA-lagring i 10 år vilket innebär att s?fort en ny test släpps s?kan den utföras p?din katts lagrade DNA

 
  Ska man testa? Till vilken nytta?    
 

Forskningen går stadigt framåt och även p?katt har man kommit en bit p?väg. Vi har inte hittat mutationer att testa för p?för Birma men förhoppningsvis kommer det. P? Maine Coon har man hittat en gen för HCM (hjärtfel). En mutation är en ärftlig förändring i det genetiska materialet.

 

 
  Var kan man testa?  
 

Nedanstående labb finns i Australien och heter Animal DNA Laboratory. Man skickar sitt svabbtest direkt dit. Det tar ca 5 dagar innan du får svar p?testet beroende p? vilken sak du testar för. Du kan i princip testa hur tidigt du vill för exempelvis förekomst av tabby p?röda och creme. Ett prov kostar ca 300 kronor.

 http://www.animalsdna.com/feline

http://www.laboklin.de finns i Finland och flear övriga länder ocks?/p>

 

 
    Åter till startsida  
       
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet