Åter till Startsida
Åter till Färglistan

Birman är en himalayatecknad katt. Dvs ansiktet, öronen, svansen och benen har en mörkare färg än kroppen som ska vara svagt ljust färgad i en färg som stämmer med maskfärgen. En äldre katt blir ofta mörkare p?kroppen. 

Chokladmaskad birma är en färgteckning som består av en färg som ska g?i nyansen varm brun. Färgerna ska finnas p?alla maskade partier.
Maskfärgen ska vara s?jämn och tät som möjligt. Maskfärgen ska var choklad (varm marabou).  Tyvärr ser man en del choklad maskade katter som enbart har mittlinjen färgad. Detta anses vara ett standardfel.

Mer att läsa om choklad

Chokladmaskad birma betecknas SBI b
Nosspegel : choklad
Trampdyner : rosa, choklad 
Genetisk kod : aa bb DD Vuxen katt

Trevinos 
Uppfödare: Gunilla Larsson


Vuxen katt
Trevinos uppfödning
Uppfödare: Gunilla Larsson
 
Trevoinos Rappa-Kalja
Uppfödare: Gunilla Larsson
   

CHOKLAD - en vacker men svår färg

Jag gör nu ett försök att reda ut begreppen med choklad. Trots att katternas mask visar en sådan mängd olika färger finns det totalt bara tv?sorters pigment. Phaeomelanin (melanin) ger röd och creme pälsfärg och eumelanin som ger svart, eller brun som man säger om en maskad katt. Vidare ger eumelanin färgerna bl? choklad, light chocolate (sorrel/kanel), lila och fawn.

b ?färgkoden enligt EMS skrivs p?detta sätt, dvs., SBI b

De svarta och bruna allelerna benämns:

B                   Svart, normalt pigment, som är dominant.

b                    Choklad, avlånga pigmentkorn som är recessivt

 

De normalt runt formade pigmentkorn ger svart färg. Chokladfärgen orsakas av att pigmentkornen får en avlång form. Detta anlag ingår i en genserie med maskade katter som muterat flera gånger och där varje steg ocks?reducerar pigmentkornens färgstyrka och antal. Det finns ocks?en gen som kallas light chocolate som ger kattrasen Burma dess färg. Det finns strax över 20 loci som reglerar färg och pälstyp.  

Anlaget för choklad är recessivt gentemot brun maskfärg. Det kan man förklara p?detta sätt: katten måste f?chokladanlaget från båda föräldrarna (bb). Har han däremot bara fått det från en förälder kan katten vara bärare av choklad (Bb). B är benämningen p?normalt svart pigment och det är dominant. D? menar man att det ensamt kan visa sin effekt.

Det i sin tur visar att tv?brunmaskad anlagsbärare (Bb x Bb) kan f?en chokladkattunge om man har turen med sig. En brunmaskad katt som inte bär p?choklad heter BB.

 

Ett enkelt parningsschema kan se ut s?här:

  B b  = Pappa
B BB Bb  
b Bb bb  
 = Mamma      

Köncellerna (Bb i de här fallen) kallas gameter. Från tabellen ser vi att utfallet kan bli kattungar som är BB =  brunmaskade utan att bära choklad, Bb = brunmaskade som bär choklad samt bb = visar choklad

Ett naturligt undantag är den bl?katten som bär choklad., Där kan aldrig avkomman bli choklad utan den blir lila och varför detta sker återkommer jag med i en senare artikel.

Mutation
En mutation är en bestående förändring eller skada av genen som finns i locus. De flesta mutationer leder till skador s?att cellen går under andra är betydelselösa. Några mutationer är positiva och blir viktiga för rasens förbättring och överlevnad. Den egenskap som regleras av genen är bestämd men egenskapen eller funktionen kan variera. Man kan säga att det skapas en ”mall för nedärvning? Mutationer sker alltid och det är därför det finns olika varelser här p?jorden. Alla färger och pälssorter orsakas ocks?av mutationer.  Varför blir chokladerna s?olika i färgen om det nu bara är en gen som orsakar den?

Polygener
Det finns många färger där det förekommer en stor variation av färgnyanser. Kattens färg kan vara mer eller mindre ljus eller mörk, pälskvaliteten kan skifta oerhört.

Den här variationen är till en del ärftlig samt den kan ocks?påverkas av miljön d?de maskade katterna är känsliga för t.ex. kyla vilket gör kattens päls mörkare. Maskfärgen regleras av många gener, som var och en kanske inte visar s? stort resultat, men tillsammans ger de en stor effekt. De här generna kallas polygener, där poly står för många. Polygenerna sitter vanligtvis p?olika kromosomer och det kan ibland vara svårt att bedöma nedärvningen av dem.

Man delar vanligtvis upp polygenerna i tv?grupper där en grupp visar effekterna utan att ha huvudgener och en grupp som modifierar huvudgenens karaktär. Kattens egenskaper som hör ihop med storlek och form byggs av den första karaktären och färgton, färgintensitet, färgens utbredning, nyanser, tecken och pälskvaliteter modifieras av den sista karaktären.

Katten behöver ha många polygener för att man ska se effekterna. Det finns ocks?modifierande gener men de återkommer jag med i en senare artikel.

 

Plus- och minuseffekter - att förstärka eller försvaga en egenskap  
Det är lättast att tänka sig att polygener har plus- och minuseffekter för vissa egenskaper. En pluseffekt kan förstärka en egenskap och en minuseffekt kan försvaga den.

Låt oss ta ett exempel. Variationen i maskfärgens färgintensitet kan ses som en variation av färger från kalla till varma färger. Den kalla varianten har minuspolygener och den varma färgen har nyanser i en röd-gulaktig ton och sägs ha pluspolygener. I en parning mellan dessa tv?katter skulle kattungarna rent tekniskt f?en färg som ligger någonstans mittemellan de båda föräldrarnas färger. Om tv?av dessa kattungar skulle paras skulle deras avkomma kunna f?hela variationen i maskfärg.

Dessa polygener nedärvs helt oberoende av huvudgenerna. Det finns fortfarande ingen större forskning p?de olika polygenerna och deras effekter*. Men det är just där vi hittar de saker vi vill avla p?för att f?den önskade varma effekten. Här gäller det att titta och bedöma s?många katter som möjligt och helt enkelt ta lärdom och med andra ord jobba systematiskt för att f? rätt chokladnyans.

* Några polygengrupper som har blivit identifierade p?katt är (källa: Genetics for Cat breeders & veterinarians):

Rufism ?effekten av gult som ger rufism

Bl?dilution ? effekten som ger djupet av blått

Choklad dilution ? effekten p?chestnut brown

 

Polygeners effekt och betydelse vid avel/Selektivavel  
Avel bör bygga p?att man försöker öka och samla många polygener för att f?den effekt man eftersträvar. Det borde vara orsaken till att alla de katter som är ytterligheter av någon färg bör avlas bort vilket tyvärr inte görs. Detta gäller såväl ljusa masker som mörka masker, dvs. de färger som man har svårt att färgbestämma. Lyckas man bra får man en ojämn kull med en unge som är betydligt bättre än föräldrarna och någon som är betydligt sämre. Detta är naturligtvis statistik men det brukar stämma ganska bra. Den bättre ungen för aveln framåt.

När vi avlar för att f? önskad färger s?arbetar vi för att öka polygener för de önskade egenskaperna. Polygener medför att det finns en stor kontinuerlig variation för många egenskaper, vilken man kan påverka med selektiv avel. Katterna bör naturligtvis inte vara s?närbesläktade med varandra och därför bära p?samma anlag.

I det här sammanhanget tål att nämnas det råd som många uppfödare ger som arbetar med choklad; ”blanda aldrig varma och kalla färger? Just detta att inte korsa olika kvalitetsegenskaper är det främsta som anges som skäl till detta. Det är nu inte s?enkelt som att inte använda blått eller lila i chokladaveln (kalla färger), man måste ocks?lära sig att se kritiskt p?varje individ s?att den har de egenskaper man eftersträvar. Till exempel kan en varm bl?vara suverän i chokladaveln men borde tas bort i den bl?aveln.  


Ögonfärg och b-anlaget  
Anlaget för choklad (b) har en gen för ögonfärg som ger en förändring av pupillen som för den chokladmaskade katten blir mer transparant och plommonfärgad, vilken ger en helt annan intensivare nyans av blått. Detta är lätt att se om man jämför en brun- och chokladmaskad katt.

 

I dessa kombinationer behövs både kunskap och vana

Den röda färgen och choklad-locus  
Det är okänt hur choklad och kanel påverkar rött pigment, men det gör det sannolikt. Skillnaderna blir dock s?sm?att man många gånger i praktiken inte helt säkert kan skilja en röd katts avkomma som är brunmaskad från en som är choklad. Tål att påminnas ?tänk p?vad ni parar!

Kombination av D- och B-locus - lila och fawn  
Dilutionsanlaget i dubbel uppsättning (dd) ger bl?färg i stället för svart och creme i stället för röd. Tillsammans med chokladanlaget i dubbel uppsättning ger dd lila färg (bbdd). Man får här både en sammanklumpning av pigmentkornen samt en avlång form p?dem.


Sammanfattningsvis

  • när man jobbar med ärftlighet är den enskilda katten en produkt av sitt genetiska arv och den milj? den lever i

  • varje del vi jobbar med; färg, intensitet, täthet, storlek osv. är ett resultat av alla nedärvda gener som katten fått av sin mor och far  

  • en chokladkatt kan inte vara homozygot vilket är omöjligt med dess genuppsättning

  • polygener påverkar maskens intensitet och masktäthet

  • chokladkatterna har en ytterligare gen som påverkar deras ögonfärg

  • undvik att para varma färger med kalla färger, choklad är varm och bl?är en kall färg

Källor:  
Artikel av Eiwor Andersson & Ann-Marie Nilsson (tack Eiwor för att du ocks?granskat min text)  
Genetics for Cat breeders & veterinarians, författare R Robinson, L Shelton m.fl.

 

Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet