Åter till Startsida
Åter till Om Helig Birma

 


 

 
Att köpa katt

 

Att köpa katt är inte alltid s?lätt. Det är mycket att tänka p? Här är några av de frågor man kan ha.
Tänk efter ordentligt s?att du vet vad du gör. En kattunge blir vuxen med sina egna vanor och sätt. Du ska vara medveten att katten kan leva minst 15 år

Hankatt eller Honkatt
Om du inte tänker arbeta med avel eller uppfödning s?måste man nog medge att pojkarna är trevligare. De är robusta p?ett annat sätt än flickorna. Lite lugnare är dom ocks?

Utställning, Avel eller Uppfödning
Om du inte har funderingarna åt dessa tre intressen s?gör det inte s? mycket att katten kanske har ett litet färgfel eller en liten defekt p? sin svans. Funderar du däremot p?utställning, avel eller uppfödning s? bör du vara noggrann i ditt val av kattunge


Livlig och pigg
Många kattböcker säger att du ska välja den piggaste kattungen. Det kan ibland vara en sanning med modifikation. En kattunge förändrar sig mycket under de 12 veckor den bor "hemma". Allt ifrån den lilla runda och pigga som helt plötsligt blev lite smal och blyg. 

Vad tittar man p?br> Ser kattungarna friska ut?
Kan du f?se föräldrarna, åtminstone mamman?
Verkar kattungarna trygga eller blir de rädda när du tar i dom?
Är de lekfulla?
Känns det som att du kan f?stöd från uppfödaren?

 
       
 Vilka rättigheter har jag när jag köper katt   
  Varje kattköp ska följas av ett kontrakt. Det visar att säljare och köparen är överens i de uppkomna frågorna. Säljaren ska uppfylla följande kriterier:

- att sälja en katt som enligt uppfödaren är frisk
-
kattungen ska vara minst 12 veckor gammal
- att kattungen åtföljs av ett veterinärt friskintyg
-
katten ska vara vaccinerad och revaccinerad beträffande kattpest och kattsnuva
- katten ska vara ID-märkt
- katten samt hela kullen ska vara registrerad och åtföljas av stamtavla
- information om försäkring. Vi använder AGRIA försäkring
- information om konsumentköplagen som handlar om ev. återlämnande och ärftliga  sjukdomar. 
  Kommunerna har alltid en konsumentombudsman att fråga om man har problem.
- att uppfödaren använder ett skrivet avtal
- jag avråder fodervärdsavtal om inte samtliga överenskommelser skrivs ned. Vid ett fodervärdsskap
  s?är det enbart uppfödaren som bestämmer över katten, dvs. att densamme kan hämta hem katten
  när som helst. De flesta ärenden som har varit upp i konsumentköpssammanhang när det gäller katt
  har varit relaterade till fodervärdsskap där man inte är överens och inte har något kontrakt. Trots allt
  väljer jag att ge dig några goda råd med följande dokument om
Fodervärdsskap
-
vid försäljning av katter från uppfödare till uppfödare gäller köplagen. Delar i den kan man genom
  villkor skriva bort.
- Däremot när man säljer till en icke uppfödare s?gäller konsumentköplagen. Denna lag är tvingande.
   Ingenting i dessa villkor kan man frånsäga sig ansvar. Se t.ex. dolda fel.
 
 
 Vilka myter eller felaktiga upplysningar ska jag inte tro p?   
  I många uppfödarinformationer kan man läsa om följande tv?saker som många tar upp som något slags rättesnöre. Det är värt att veta följande:

Godkänd av kommunen
För det första är det sedan länge Länsstyrelsen som godkänner ett katteri och inte kommunen och det har det varit en längre tid. MEN vad är det egentligen dom godkänner? Jo, enbart kvantiteten av katter. Dvs. denna bestämmelse har kommit till för att reglera antalet katter i ett katteri. Vad säger bestämmelsen d? Jo, uppfödaren måste ha ett tillstånd om man har tre avelskatter och/eller över 10 katter sammanlagt. Detta inkluderar även s?kallade foderkatter. Detta innebär allts?att det inte är nödvändigt med ett tillstånd om jag inte har s?många katter!

Uppfödarförsäkring med dolda felförsäkrade kattungar
Detta är ytterligare en upplysning som absolut inte är intressant för en köpare. Som uppfödare är du bunden av en 3 årig lag som säger att uppfödaren är ersättningsskyldig för eventuella dolda fel. Försäkringen är bara en lättnad för en uppfödare om ett krav uppstår och försäkringen betalar d?ut beloppet. Men skulle uppfödaren inte ha en dolda fel försäkringen s?är hon tvungen att betala köparen änd?

Tv?saker att fundera över som köpare....... 
 
   

Åter till Startsida
Åter till Om Helig Birma

 
     
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet